Ngày đăng 18/07/2017 | 12:00 AM 

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

() .
Thực hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT, Công văn số 1028/UBND-TNMT ngày 03 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Thạch Thất. Tháng 07 năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Vinahenco phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất thực hiện việc điều tra, khảo sát, thu thập các số liệu về công tác bảo vệ môi trường của 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Hình 1. Khảo sát thu thập số liệu tại UBND xã Bình Phú

Qua việc điều tra và khảo sát hiện trạng môi trường của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhận thấy rằng, hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn chưa thực sự được chú trọng và quan tâm, nhất là đối với rác thải sinh hoạt và nước thải. Vì vậy việc xây dựng phương hướng, giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất là hết sức cần thiết.
Admin
Lượt xem: 0  |  Lượt thích: 0