GIỚI THIỆU VỀ VSNPORTAL

Vinasynet VSNPortal là giải pháp phần mềm nền tảng hỗ trợ các đơn vị phát triển ứng dụng phần mềm nền web (web base) hoặc triển khai các trang thông tin điện tử, các ứng dụng thương mại điện tử một cách nhanh chóng. 

VSNPortal được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến:
  • Microsoft .NET Framework
  • Ngôn ngữ lập trình C#.NET
  • MS SQL Server 2008 RC