Môi trường và cộng đồng

QCXDVN 01: 2008/BXD về Quy hoạch Xây dựng

25/07/2017 | 12:00 AM
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch Xây dựng

THÔNG TƯ SỐ: 31/2016/TT-BTNMT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, LÀNG ...

25/07/2017 | 12:00 AM
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Tổng hợp các văn bản về Bảo vệ Môi trường

21/12/2016 | 12:00 AM
Tổng hợp các văn bản về Bảo vệ Môi trường

Hiện tượng cá chết hàng loạt một cách bất thường ở Hồ Tây

04/10/2016 | 12:00 AM
Sáng ngày 02/10/2016, cá chết hàng loạt một cách bất thường nổi trắng Hồ Tây - Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn chỉ đạo yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân.

QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc ...

05/09/2016 | 12:00 AM
Bộ Y Tế vừa ban hành thông tư số 21/2016/TT-BYT kèm theo QCVN số 21:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao ...

QCVN 23:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép ...

05/09/2016 | 12:00 AM
Bộ Y Tế vừa ban hành thông tư số 23/2016/TT-BYT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc ngày 30 tháng ...

Nghị định 60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi ...

30/08/2016 | 12:00 AM
Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP được ban hành về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ TN & MT đã rà soát, công bố 09 ngành, nghề có điều kiện kinh doanh thay đổi

30/08/2016 | 12:00 AM
Công văn số 3331/BTNMT-KH của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải các điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Trang tiếp