TƯ VẤN, QUY HOẠCH, THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP RÁC VÀ XỬ LÝ NƯỚC RÍCH RÁC

Chất thải là mọi thứ mà con người và quá trình con người tác động vào thiên nhiên và thải ra môi trường, hiện nay lượng rác thải đang gia tăng cùng với sự phát triển đô thị hóa, các bãi chôn lấp sẽ quá tải trong tương lai, nếu không có các phương án hiệu quả để xử lý lượng rác thải.

Với các chuyên gia giàu kinh nhiệm trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế bãi chôn lấp rác thải, Công ty Cổ phần xây dựng và Môi trường VINAHENCO luôn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

 Tư vấn, quy hoạch, thiết kế và xây dựng bãi chôn lấp rác: 

  • Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt 
  • Bãi chôn lấp rác thải công nghiệp

 

Hình ảnh tổng thể khu xử lý nước rích bãi rác 

Bãi rác được thiết kế có các đường dẫn nước rỉ rác sau khi chôn lấp
Bãi rác được kè các bờ 

Lớp bờ kè gia tăng sự chắc chắn cho hố chôn lấp
Hồ điều hòa chứa nước sau xử lý
Kênh thu nước mặt sau xử lý