Ngày đăng 05/10/2017 | 12:00 AM 

Tham vấn ý kiến cộng đồng đồng dân cư UBND TT Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên

()  
Đảm bảo theo đúng quy định nhà nước về bảo vệ môi trường; Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/NĐ-CP về hướng dẫn lập báo cáo ĐTM

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Vinahenco đã cùng với Chủ đầu tư phối hợp với UBND thị trấn Lương Bằng để triển khai công tác thực hiện Hội nghị tham vấn ý kiến cộng đồng đồng dân cư của Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Một số hình ảnh mô phỏng của Nhà máy:

Một số hình ảnh tại hội nghị thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư tại hội trường UBND thị trấn Lương Bằng:


Thị trấn Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên Ngày 7-9-2017
(Biên tập - Trọng Hiếu)
Admin
Lượt xem: 0  |  Lượt thích: 0