TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ VỀ MÔI TRƯỜNG

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo cùng với ban lãnh đạo mang trong mình kinh nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực môi trường, VINAHENCO luôn đáp ứng được các tiêu chí chất lượng mà khách hàng đưa ra, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng:

1) TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ VỀ MÔI TRƯỜNG:

Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/ đơn giản

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp xã, huyện, tỉnh

Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

Phương án bảo vệ môi trường làng nghề

2) TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC:

Tư vấn lập Giấy phép thăm dò nước dưới đất

Tư vấn lập Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Tư vấn lập Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Tư vấn lập Giấy phép xả nước thải

3) TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ QUAN TRẮC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG:

Tư vấn lập hồ sơ Quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn lập hồ sơ Quan trắc môi trường theo dự án, chương trình

Tư vấn lập Quan trắc mẫu thử nghiệm