HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hồ sơ năng lực Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường VINAHENCO gồm các thông tin chính:  Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Các dự án đã thực hiện, Các sản phẩm dịch vụ - công trình tiêu biểu.....
Quý khách hàng và đối tác có thể Download HSNL VINAHENCO 2020  tại đây!

Thông tin mô tả trong thẻ alt