TẦM NHÌN CỦA VINAHENCO

Với phương châm đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội bằng công nghệ và hành động, Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Vinahenco đang nỗ lực xây dựng xã hội bền vững, phấn đấu trở thành nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp lĩnh vực môi trường hàng đầu Việt Nam.