Tin hoạt động

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP có ...

Ngày: 10/09/2019 | 12:00 AM
Từ ngày 1/7/2019, Báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập theo quy định mới, cấu trúc và nội dung chi tiết được lập theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP